Strona główna » Liceum » Pozostałe » Religia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Tematy teologiczne w Ewangelii według św. Marka

Nowy Testament liczy dwadzieścia siedem Ksiąg, w tym cztery Ewangelie. Słowo „Ewangelia” znaczy „Dobra Nowina”. „Nowina”, a więc coś, co zd [...]

Dodano: 2008-07-30 23:15:00 , Wyświetleń: 2079 , Ocena: 41.88, Głosów: 51, Autor: GOSIA288

Na czym polega odpowiedzialne rodzicielstwo?

Ponieważ Bóg jest miłością, dlatego chce się dzielić swoim istnieniem z innymi istotami. Choć bez wątpienia chce On uszczęśliwić istnieniem jak najwięcej istot, nie st [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:54 , Wyświetleń: 1593 , Ocena: 41.76, Głosów: 24, Autor: Mafej

JAN PAWEŁ II - Karol Wojtyła

Jan Paweł II, Karol Wojtyła (1920-), papież od 1978. Urodził się w Wadowicach. Studiował na uniwersytetach w Krakowie (polonistykę od 1938) i Rzymie (1946-48 w Papieskim Uni [...]

Dodano: 2008-11-14 23:31:20 , Wyświetleń: 1417 , Ocena: 40.77, Głosów: 30, Autor: Mafej

Święty Franciszek z Asyżu - Życiorys

Święty Franciszek jest jedną z najbardziej znanych postaci w hagiografii chrześcijańskiej, kochany i podziwiany w całym świecie, i to nie tylko przez chrześcijan. Osoba św [...]

Dodano: 2009-03-18 11:07:17 , Wyświetleń: 1769 , Ocena: 40.77, Głosów: 30, Autor: elkakida

Księga rodzaju - streszczenie

"Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem; ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami." (Rd [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:24 , Wyświetleń: 2510 , Ocena: 40.71, Głosów: 61, Autor: tom

Dowody na istnienie Boga

Większość filozofów w swoich rozważaniach dotykała tematu Boga, jednak ja zajmę się tymi, którzy w sposób szczególny zajęli się istnieniem Boga.Już w czasach star [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:29 , Wyświetleń: 2503 , Ocena: 40.44, Głosów: 60, Autor: tom

Ufo w Biblii

Do napisania tego tekstu skłoniła mnie jak najbardziej lektura Pisma Świętego, a konkretnie jednego jego fragmentu.Wspomniany fragment to Księga Ezechiela. Mój kolega twierdz [...]

Dodano: 2008-07-31 21:19:55 , Wyświetleń: 2563 , Ocena: 40.26, Głosów: 68, Autor: GOSIA288

Stalinizm a inne religie

Felieton ten zacznę od trywialnego stwierdzenia, iż na świecie funkcjonuje całe mnóstwo religii. Jest ich tak dużo, że nie sposób powiedzieć: "Ta jest dobra dla mnie, wiem [...]

Dodano: 2008-07-21 01:23:57 , Wyświetleń: 2249 , Ocena: 40.05, Głosów: 56, Autor: tom

Opatrzność Boża i jej przykłady

Co to jest opatrzność Boża? W najkrótszej definicji jest to opieka Boga nad światem i ludźmi.„ Bóg, Stworzyciel świata, jest Ojcem, który czuwa nad stwor [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:15 , Wyświetleń: 1329 , Ocena: 39.96, Głosów: 25, Autor: elkakida

Modlitwa do Ducha Śwetego

Duchu Święty Tyś jest posłańcem Boga oraz czyścicielem dusz ludzkich. Jesteś jak gołębica która frunie jak najszybsza błyskawica. Będę modlił się do Ciebie pobożnie [...]

Dodano: 2009-03-09 21:33:55 , Wyświetleń: 1573 , Ocena: 39.88, Głosów: 32, Autor: elkakida

Kim jest dla mnie Chrystós (Bóg) ?

Chrystus dla mnie to Bóg, który zstąpił na ziemię, który jest obecny w Eucharystii, sakramencie pokuty, Piśmie św. Chrystus to Ten, Który był, Który jest dobry, Który [...]

Dodano: 2008-11-13 20:01:17 , Wyświetleń: 1656 , Ocena: 39.29, Głosów: 37, Autor: Mafej

Ważniejsze daty z historii buddyzmu

===========przed Chr.===================566-486 :Siddhartha Gautama zwany Buddą486 (?) : pierwszy Sobór buddyjski w mieście Radżagryha(?)386 lub 376 : [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:38 , Wyświetleń: 2254 , Ocena: 39.23, Głosów: 55, Autor: tom

Jak sądzisz, czym jest wiara, a czym wiedza? Jaka jest ich wzajemna relacja? Jaką rolę w ludzkim poznaniu spełnia Boże Objawienie?

„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ost [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:01 , Wyświetleń: 1332 , Ocena: 38.92, Głosów: 25, Autor: majka100100

Jan Paweł II w moich oczach – moje refleksje.

Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła jest pierwszym papieżem – Polakiem. Kim jest dla mnie? Na pewno tak jak dla większości ludzi (nie tylko samych Polaków) wielkim autory [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:15 , Wyświetleń: 1159 , Ocena: 38.9, Głosów: 20, Autor: majka100100

Bóg – miłość – małżeństwo. Jak przygotować się do małżeństwa w świetle słów przysięgi małżeńskiej: „nie opuszczę Cię aż do śmierci .

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia [...]

Dodano: 2008-07-27 13:22:27 , Wyświetleń: 1999 , Ocena: 38.68, Głosów: 49, Autor: GOSIA288

Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II

Ojciec Święty naucza poprzez wydawanie różnego rodzaju dokumentów, takich jak encykliki, adhortacje apostolskie, konstytucje apostolskie, listy, orędzia, bulle, dokumenty  [...]

Dodano: 2008-11-13 20:01:19 , Wyświetleń: 2317 , Ocena: 38.16, Głosów: 30, Autor: Mafej

Wizyta Ojca Świętego w Polsce 2002

Stało się. Na wiosnę do Polski dotarła wiadomość, że papież na miejsce kolejnej pielgrzymki wybrał właśnie ją. To już dziewiąta wizyta Ojca Świętego na ziemiach pol [...]

Dodano: 2008-10-31 12:34:27 , Wyświetleń: 1274 , Ocena: 38.15, Głosów: 32, Autor: Mafej

Różaniec przemienia moje życie, skarb który trzeba odkryć

Różaniec to dar od Pana Boga dla nas, dar ofiarowany za pośrednictwem Maryi. Przejaw miłości zatroskanego Ojca i kochającej Matki, narzędzie łaski włożone w ludzkie dłon [...]

Dodano: 2008-11-13 20:02:41 , Wyświetleń: 1103 , Ocena: 38.04, Głosów: 23, Autor: Mafej

Twroczosc Jana Pawla II.

Twórczość Jana Pawła IIEncyklikiCentesimus Annus (1991)Dives in Misericordia (1980)Dominum et Vivificantem (1986)Ecclesia de Eucharistia (2003)Evangeliu [...]

Dodano: 2008-12-06 07:20:38 , Wyświetleń: 1324 , Ocena: 37.68, Głosów: 30, Autor: majka100100

Wspólne rachunki sumienia w duszpa-sterstwie wiernych szczególnie w reko-lekcjach szkolnych.

WstępO sakramencie pokuty dokumenty kościołaFormy sprawowania sakramentu pokuty i pojednaniaNabożeństwa pokutneWspólny rachunek sumienia w nabożeństwie poku [...]

Dodano: 2008-10-01 20:08:50 , Wyświetleń: 2987 , Ocena: 37.36, Głosów: 21, Autor: Michalk88

Rodzina jako powołanie i podjęcie służby

"Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, daje siłę." Loren, ZofiaTen cytat mówi nam o tym jak ważna jest rodzina. Wspominając wiec chrześcijańskich rodzinie ch [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:15 , Wyświetleń: 1455 , Ocena: 37.36, Głosów: 27, Autor: Mafej

Streszczenie artykułu pt. „Średniowieczni rycerze w poszukiwaniu Boga”

Artykuł Joanny Goreckiej – Kaity pt. „Średniowieczni rycerze w poszukiwaniu Boga” przedstawia stosunek rycerzy ,przez wszystkie dzieje, do Boga. Ich religijnoś [...]

Dodano: 2008-10-31 12:34:24 , Wyświetleń: 1189 , Ocena: 36.93, Głosów: 26, Autor: Mafej

Czy cierpienie zbliża ludzi do Boga?

Nie mam jednoznacznego określenia na cierpienie. Według słownika języka polskiego to długotrwały, intensywny ból fizyczny lub psychiczny; męka. Cierpienie może być spowod [...]

Dodano: 2008-12-31 11:32:36 , Wyświetleń: 1437 , Ocena: 36.24, Głosów: 32, Autor: majka100100

Koscioł głosi orędzie Pana

Chrześcijanie nie przestają mówić o swej wierze. Mówią o wielkich dziełach Boga, aby z wdzięcznością je wspominać i opowiadać o nich innym. Szczególnie ważnym miejsce [...]

Dodano: 2008-07-21 23:07:16 , Wyświetleń: 2210 , Ocena: 35.82, Głosów: 65, Autor: tom

Ogólne pojęcia (eucharystia, chrzest itp.)

Elementy tworzace kosciól: elementy boskie i ludzie, Komu powinnismy byc posluszni w kosciele: bogu, az do granic heroizmu, O czym zapewnil Jezus swoich wyznawców: ze jeslibe [...]

Dodano: 2008-12-19 23:47:48 , Wyświetleń: 1230 , Ocena: 35.73, Głosów: 25, Autor: majka100100

Refleksja nad V przykazaniem

Przykazanie "nie zabijaj" może nam się wydawać prostym do realizacji. Łatwo powiedzieć:"Przecierz nie jestem mordercą, nikogo nie zabiłem". Czy aby na pewno? Jezus ukazauje [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:37 , Wyświetleń: 1282 , Ocena: 35, Głosów: 32, Autor: majka100100

Rola czystości przedmałżeńskiej w procesie formowania zdrowego i trwałego małżeństwa

Czystość przedmałżeńska przez wielu ludzi, w tym i katolików uważana jest jako staroświecki obyczaj niczemu nie służący i pozbawiający tylko radości z seksu do czasu z [...]

Dodano: 2008-04-08 21:04:53 , Wyświetleń: 2389 , Ocena: 34.75, Głosów: 62, Autor: pawlukewa

Kim jest dla mnie Jezus Chrystus

Dla wielu chrześcijan Jezus jest Zbawicielem i Mesjaszem, który oddał za nas swoje życie, aby pokonać grzech i szatana. Jezus ustanowił sakramenty święte. To dzięki Ni [...]

Dodano: 2008-12-17 20:51:50 , Wyświetleń: 1769 , Ocena: 34.32, Głosów: 40, Autor: majka100100

Miłość narzeczeńska i małrzeńska taka jaka powinna być na podstawie " Hymnu o miłości" z I Listu do Koryntian (13 rozdział)

Współczesny świat propaguje dość kontrowersyjny obraz miłości, miłości która jest jedynie zaspokojeniem żądzy ciała; która we wszystkim szuka zysku i korzyści dla si [...]

Dodano: 2008-12-12 16:55:11 , Wyświetleń: 1243 , Ocena: 34.06, Głosów: 33, Autor: majka100100

Świadome małżeństwo i znaczenie przysięgi małżeńskiej

"Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela". Sakrament małżeństwa prawie zawsze łączy się z Mszą Świętą. To Jezus ustanowił i powołał do istnienia sakramentaln [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:55 , Wyświetleń: 1206 , Ocena: 33.86, Głosów: 28, Autor: Mafej

Bierzmowanie - waidomosci do zaliczenia

Co to jest sumienie?Sumienie jest to głos duszy, który mówi; „ to czyń, bo dobre; tamtego nie czyń bo złe”Co to jest grzech?Grzech jest obrazą Pana B [...]

Dodano: 2008-11-04 19:35:31 , Wyświetleń: 1293 , Ocena: 33.7, Głosów: 32, Autor: Mafej

Parafia w Drobinie pod wezwaniem św. Biskupa Męczennika

Drobin ma bardzo ciekawą i bogatą przeszłość historyczną. Pierwsze wzmianki o Drobinie pochodzą z XIV w. Drobnino bo tak brzmiała dawna nazwa Drobina, było własnością s [...]

Dodano: 2009-01-04 19:23:01 , Wyświetleń: 1292 , Ocena: 33.11, Głosów: 35, Autor: majka100100

Rok kościelny

Święta kościelne w ciągu roku uwypuklają to, co Bóg uczynił dla ludzi przez Jezusa Chrystusa. Liturgia uobecnia wierzącym zbawcze dzieło życia, śmierci i uwielbienia Jez [...]

Dodano: 2008-07-21 23:07:18 , Wyświetleń: 2580 , Ocena: 33.08, Głosów: 88, Autor: tom

Jak powstał korona polska?

Chrystus się narodził!- taką to radosna nowinę głosiło trzech mędrców, powracajacych właśnie od żłobu pańskiego. Dawno juz żaden z nich nie był tak uszczęśliwiony. [...]

Dodano: 2009-04-23 21:39:01 , Wyświetleń: 1346 , Ocena: 32.83, Głosów: 35, Autor: elkakida

Błogosławiona Maria od Krzyża Joanna Jugan

Bł. Maria od Krzyża Joanna Jugan urodziła się 30 października 1792r. w Cancale, małej, ubogiej wiosce rybackiej we Francji. Jej ojciec, Józef, był rybakiem, spędzającym w [...]

Dodano: 2008-12-06 07:20:27 , Wyświetleń: 1274 , Ocena: 32.23, Głosów: 30, Autor: majka100100

Jak powstała Biblia?

Stary TestamentNa początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił si [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:32 , Wyświetleń: 2382 , Ocena: 32, Głosów: 69, Autor: tom

Reformacja i kontrreformacja na postawie książki "reformacja, kontrreformacja, tolerancja" Janusza Tazbira

Książka Janusza Tazbira pt. „Reformacja, kontrreformacja, tolerancja” jako jedna z wielu przedstawia chyba najważniejsze wydarzenia średniowiecza, jakim były refor [...]

Dodano: 2008-07-21 23:06:38 , Wyświetleń: 2405 , Ocena: 31.14, Głosów: 77, Autor: tom

Czy nauczanie zawarte w liście świetego Jakuba jest dziś aktualne ? (2)

Niewątpliwie list św Jakuba jest aktualny w dzisiejszych czasach , ponieważ są zawarte w nim ponadczasowe prawdy o człowieku które zawsze bedą niezmienne i nieprzemijalne.

Dodano: 2008-11-09 22:33:46 , Wyświetleń: 1298 , Ocena: 31.03, Głosów: 34, Autor: Mafej

Matka teresa z kalkuty

Matka Teresa urodziła się w Skopje, w Albanii 27 sierpnia 1910 r. Jej nazwisko brzmiało Agnes Ganxha Bojaxhiu. W domu rodzinnym panowała atmosfera religijna. Wyniosła z niego [...]

Dodano: 2008-11-09 09:04:27 , Wyświetleń: 2859 , Ocena: 30.37, Głosów: 59, Autor: Mafej

Życie i działalność św. Pawła

Paweł z Tarsu (Saul lub Szaweł) urodził się ok. 10. roku po Chrystusie i legitymował się obywatelstwem rzymskim. Działalność rozpoczął ok. 33 roku naszej ery i trwała o [...]

Dodano: 2008-10-13 16:01:37 , Wyświetleń: 1167 , Ocena: 30.07, Głosów: 28, Autor: Michalk88

Kościół Świętej Anny w Warszawie

Historia Kościoła św. Anny w Warszawie 1454 Księżna Anna, żona księcia mazowieckiego, zostaje fundatorką kościoła i klasztoru fran [...]

Dodano: 2008-09-22 10:22:15 , Wyświetleń: 1436 , Ocena: 29.86, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Święty Florian

Święty Florian - Patron Strażaków Najczęściej spotykanym wizerunkiem św. Floriana jest, młodzieniec w stroju rzymskiego legionisty wylewający wodę ze skopka na płon [...]

Dodano: 2008-10-31 12:34:25 , Wyświetleń: 1519 , Ocena: 29.76, Głosów: 40, Autor: Mafej

Wigilijne oczekwanie

Święta Bożego Narodzenia po długim okresie adwentowego oczekiwania są pamiątką wydarzeń Pewnej Nocy w Betlejem. W ubogiej stajence i żłóbku z garstka siana mały Jezus o [...]

Dodano: 2008-03-25 15:25:07 , Wyświetleń: 2450 , Ocena: 29.72, Głosów: 81, Autor: pawlukewa

Chodzenie ze sobą - narzeczeństwo. Jakie wartości wnosi w życie młodego człowieka?

CZŁOWIEK ZOSTAŁ STWORZONY NA „OBRAZ I PODOBIEŃSTWO” BOGA, KTÓRY SAM JEST MIŁOŚCIĄ. STĄD TEŻ MIŁOŚĆ JEST PODTAWOWYM I WPISANYM W LUDZKĄ NATURĘ POWOŁANIEM [...]

Dodano: 2008-12-07 10:40:42 , Wyświetleń: 1473 , Ocena: 29.71, Głosów: 40, Autor: majka100100

Walentynki

Święty Walenty był biskupem rzymskim, który żył w III w. n.e. Był bardzo dobry i serdeczny dla ludzi. Podobno miał moc uzdrawiania chorych i pocieszania nieszczęśliwych. [...]

Dodano: 2008-03-30 09:55:00 , Wyświetleń: 3575 , Ocena: 29.69, Głosów: 118, Autor: pawlukewa

Historia prawosławia i teologia ikony

Cerkiew prawosławna została utworzona przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, i jest żyjącym objawieniem Jego obecności w historii rodzaju ludzkiego. Najbardziej widoczną cechą [...]

Dodano: 2008-08-24 11:29:46 , Wyświetleń: 1270 , Ocena: 29.23, Głosów: 39, Autor: Michalk88

Zagrożenie życia: Eutanazja

Święta Kongregacja Nauki Wiary uważa za wskazane przedstawienie nauki Kościoła na temat eutanazji. Dalszy rozwój medycyny sprawił, że w ostatnich latach pojawiły się nowe [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:21 , Wyświetleń: 1335 , Ocena: 28.93, Głosów: 41, Autor: Mafej

Zakon Kapucynów

1. Polska Prowincja Kapucynów. Warszawska Prowincja Kapucynów. Kapucyni, stanowiący obok jezuitów najsilniejszą podporę potrydenckiej reformy Kościoła, zyskali w katoli [...]

Dodano: 2009-01-11 12:36:47 , Wyświetleń: 1906 , Ocena: 28.6, Głosów: 41, Autor: elkakida

Miłość widziana w „Hymnie do miłości”, a miłość we współczesnym małżeństwie.

Dzisiejsze małżeństwa niczym nie przypominają tych sprzed jeszcze 10-20 lat. Teraz większość osób uważa, że małżeństwo jest tylko jakimś etapem w życiu, który trzeb [...]

Dodano: 2009-02-10 12:42:51 , Wyświetleń: 1221 , Ocena: 28.41, Głosów: 40, Autor: elkakida

Czym jest dla mnie Kontemplacja ?

Słowo „kontemplacja” pochodzi z łaciny. „Contemplari” znaczy „widzieć”. Może oznaczać to samo, co medytacja lub rozważanie i ma na my [...]

Dodano: 2008-11-06 11:00:06 , Wyświetleń: 1392 , Ocena: 28.28, Głosów: 39, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?